De Bibliotheek op School

Scholen, gemeente en bibliotheek slaan de handen ineen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs! Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma's van de bibliotheek te benutten wordt de school omgevormd naar een ideale lees- en mediaomgeving. Een omgeving waarin lezen en (digitale) media volop de ruimte krijgen en waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt.

De Bibliotheek op School betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.  

Contactpersoon
Tess Holtermans, teamleider educatie
tholtermans@bibliotheekvenlo.nl | 06 - 23 95 91 95

 

Doel en uitgangspunt

Het gaat vooral om het bevorderen van het leesplezier! Aanvullend op het technisch leesonderwijs versterkt de Bibliotheek op School de plezierige aspecten van lezen door het bewerkstelligen van een wisselwerking tussen: kunnen lezen en willen lezen.

Ons uitgangspunt daarbij is:
Leespromotie > betere leesattitude > meer motivatie > betere resultaten

Onze leesconsulenten

Leesconsulenten zijn medewerkers van de bibliotheek die meehelpen bij het opzetten en implementeren van de bibliotheek op school. Zij:

 • onderhouden de collectie
 • ondersteunen van vrijwilligers
 • ondersteunen van de leescoördinator
 • zorgen voor advies en uitvoering van leesbevorderingsactiviteiten

Kunst van Lezen

De Bibliotheek op School maakt deel uit van de doorgaande leeslijn van de stichting Kunst van Lezen, die voortkomt uit het landelijke taalbeleid voor taalachterstanden. Meer informatie? Bekijk dan de site van Kunst van Lezen

Basispakket van de Bibliotheek op School

Nadat er op school een bibliotheek op school is ingericht, neemt de school een basis pakket dBOS af van de bibliotheek  (€6,- per leerling). 
Dit pakket bestaat uit:

 • 1 schoolabonnement
 • Alle leerlingen en leerkrachten dBOS-pas
 • leesconsulent 15 minuten per week per groep (gemiddeld 2 uur per week)
 • Aanvulling / onderhoud boekencollectie
 • Monitor Bibliotheek op school
 • Opleiding tot leescoördinator voor max. 2 leerkrachten per school
 • Netwerkbijeenkomst voor leescoördinatoren
 • Bibliotheekbezoek

Aanvulling basispakket

Extra abonnement

Scholen kunnen ervoor kiezen om nog een extra abonnement af te sluiten als instelling. Dit kost €57 per jaar. Hiermee kunnen 40 boeken per keer worden geleend. De leentermijn is 6 weken.

Ben je leerkracht op een basisschool? Dan kun je een abonnement voor privé-gebruik afsluiten voor €30 per jaar.  

Investering en opbrengst

Investering van de school

 • Tijd: overleg en implementatie
 • Ruimte: bibliotheek
 • Financieel: inrichting, scholing en normjaartaak leescoördinator, ondersteuning leesconsulent en leesbevorderingsactiviteiten

Opbrengst voor de school

 • Expertise: geschoolde leescoördinatoren
 • Actuele boekencollectie
 • Schept voorwaarde voor een betere leesattitude
 • Rijke leesomgeving
 • Versterking van taal en leesonderwijs
 • Partner voor samenwerking en ondersteuning (bibliotheek)

Deelnemende scholen

Ons streven is om uiteindelijk alle basisscholen van de gemeente Venlo aan te laten sluiten bij dit project.

De volgende scholen participeren al in De Bibliotheek op School:
Talentencampus, Sterrenpad 't Ven, De Meule, Toermalijn, Natuurlijk, De Startbaan, 't Kapelke, De Weiert, De Schalm, St. Jozefschool, School aan de Vijver, De Springbeek, Mikado, Taal&Lent, De Koperwiek, De Groeneveldschool, De Zuidstroom, Kleur-Rijk, De Rudolf Steinerschool, De Wijnberg, Harlekijn,  Passepartout, De Lings, Maasveld, Novamontessori, ExtraLent, Ullingshof, Kom.mijn, Martinusschool, Impuls, Titus Brandsma, Al Andalous, Willibrordusschool, Montessorischool, Regenboog, Schans, St. Martinus.