Burgemeester Antoin Scholten

Burgemeester Antoin Scholten (1959) is geboren en getogen in Deventer. Hij is sinds november 2012 burgemeester van Venlo en in 2018 volgde zijn herbenoeming voor een tweede ambtstermijn.

Loopbaan

Van 1982 tot 1985 was hij vicevoorzitter van de JOVD en van
1984 tot en met 1988 kroonbenoemde lid van de Raad voor het Jeugdbeleid.

In 1986 werd Scholten gemeenteraadslid van Deventer. Hij werd na zijn benoeming tot raadslid direct fractievoorzitter. In 1991 werd hij
benoemd tot wethouder van Deventer. Als wethouder had hij de portefeuilles onderwijs, verkeer & vervoer, milieu, ruimtelijke ordening, jeugdbeleid,
cultuur, volksgezondheid, verslavingszorg, stadsbeheer en landerijen. Hij was locoburgemeester van Deventer vanaf 1999.

Van 1995 tot 2002 was Scholten secretaris van de landelijke bestuurdersvereniging van de VVD en bekleedde van 1982 tot 2002 diverse bestuursfuncties en commissariaten. In januari 2002 werd Scholten benoemd tot burgemeester van Zwijndrecht. Na de gemeentefusie van Zwijndrecht en Heerjansdam per 1 januari 2003 volgde zijn benoeming van deze gemeente.