Herzlich Willkommen | Hartelijk welkom

Die Partnerstädte Krefeld und Venlo laden zu grenzüberschreitenden Treffen ein.

De partnersteden Krefeld en Venlo nodigen graag uit tot grensoverschrijdende ontmoetingen.

Krefeld und Venlo im Gespräch| Krefeld en Venlo in gesprek

Was wir schon immer voneinander wissen wollten ...

aber nie zu fragen wagten ...

Wat we altijd al graag van elkaar wilden weten ...

maar elkaar nooit durfden te vragen ...

Treffen | ontmoetingen

Es gibt immer zwei Treffen pro Thema

Einmal aus Krefeld und einmal aus Venlo mit unterschiedlichen Gastrednern. Die Abende werden zweisprachig geführt. Sie können sich also für beide Abende anmelden und zwei verschiedene Meetings zum gleichen Thema besuchen.

Per thema zijn er steeds twee bijeenkomsten

Een keer vanuit Krefeld en een keer vanuit Venlo, waarbij de gastsprekers verschillend zijn. De avonden worden tweetalig begeleid. Je kunt je dus voor beide avonden aanmelden en twee verschillende ontmoetingen rondom hetzelfde thema verwachten.

Programm

 
  • 16. November: Sprachentwicklung 
  • 18. Januar: Politik und Gesellschaft 

Mit Moderator Ludger Kazmierczak

programma

 
  • 23 november: Taalontwikkeling 
  • 25 januari: Politiek en Maatschappij

16-11-21: Sprachentwicklung / taalontwikkeling

Aus / vanuit Krefeld | zweisprachig / tweetalig | LIVE

Wir treffen uns mit Marie Rickert (NL) und Leonie Cornips (NL), und Georg Cornelissen (D) in der Mediothek Krefeld. In diesem Gespräch geht es um die Entwicklung der Sprache auf beiden Seiten der Grenze und Mehrsprachigkeit. Auch die Bedeutung des Dialekts wird besprochen. Dieses Treffen können Sie Live und über den Livestream miterleben.

We ontmoeten Marie Rickert (NL) en Leonie Cornips (NL) en Georg Cornelissen (D) in de Mediothek Krefeld. Dit gesprek gaat over de ontwikkeling van de taal aan beide kanten van de grens en meertaligheid. Ook de betekenis van het dialect komt aan bod. U kunt deze bijeenkomst live en via de livestream meemaken.

Je kunt de uitzending terugkijken via deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=ZkCwe4bDUto

Informatie

 

23-11-21: taalontwikkeling / Sprachentwicklung

Vanuit / aus Venlo | tweetalig / zweisprachig | LIVE

We ontmoeten Gregor Seferens (D) en Elbert Besaris (NL) in de Venlose Stadsbibliotheek. In dit gesprek ligt het accent op de uitdaging van het vertalen van geschreven werken. Niet alleen het werk van de vertaler zelf komt aan bod, maar ook de werken die vertaald worden en het verschil hierbij tussen (vak)literatuur. poëzie etc.  U kunt deze bijeenkomst via de livestream bijwonen.

Wir treffen Gregor Seferens (D) und Elbert Besaris (NL) in der Stadtbibliothek Venlo. In diesem Gespräch liegt der Schwerpunkt auf die Herausforderung der Übersetzung schriftlicher Werke. Dabei wird nicht nur die Arbeit des Übersetzers diskutiert, sondern auch die übersetzten Werke und der Unterschied zwischen (Fach)literatur, Poesie usw. Dieses Treffen können Sie  im Livestream miterleben.

Meekijken (19.00 - 20.30 uur) en terugkijken via deze link:

https://vimeo.com/637787664/713ece5da3 

Informatie

 

Terugkijken

08-06-21: Bildungssystemen/onderwijssystemen

Aus / vanuit Krefeld | zweisprachig/tweetalig | online

Wir treffen uns mit Pauline van den Bosch, Gilde Opleidingen en Stefan Bur, Berufskolleg Vera Beckers.

We ontmoeten Pauline van den Bosch, Gilde Opleidingen en Stefan Bur, Berufskolleg Vera Beckers.

Was sind die Unterschiede zwischen den Bildungsstystemen beiderseits der Grenze? Wo finden wir einander, was können wir von einander lernen?

Wat zijn de verschillen, waar vinden we elkaar, wat kunnen we van elkaar leren?

 

15-06-21: Onderwijssystemen/Bildungssystemen

Aus /vanuit Venlo | tweetalig/zweisprachig | Online

We gaan in gesprek met Wilbert Beurskens, Valuascollege Venlo en Jan von der Heydt, Gesamtschule Kaiserplatz Krefeld.

Wir treffen uns mit Wilbert Beurskens, Valuascollege Venlo en Jan von der Heydt, Gesamtschule Kaiserplatz Krefeld.

Wat zijn de verschillen tussen onze onderwijssystemen, waar vinden we elkaar, wat kunnen we van elkaar leren?

Was sind die Unterschiede zwischen den Bildungsstystemen beiderseits der Grenze? Wo finden wir einander, was können wir von einander lernen?

 

Terugkijken / Zurückschauen | Culturele/Kulturelle verschillen/Unterschiede

Anouk Ellen Susan en dr. Vincent Pijnenburg

Uitzending van 2 maart terugkijken?

Janet Antonissen en dr. Ragdy van der Hoek

Uitzending van 9 maart terugkijken

Partners

Studium Generale

Subsidie