ANBI

De Bibliotheek Venlo is een officiële ANBI - algemeen nut beogende instelling - zonder winstoogmerk. De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo geeft inzicht in de doelstellingen, activiteiten en bestedingen.

Naam
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo

Directeur/Bestuurder
Mevrouw G. Olijnsma

Raad van Toezicht
Voorzitter              De heer Drs. H. Platzbeecker
Secretaris              Mevrouw S. Schrijen- van der Linden
Vice-voorzitter       De heer L. Brüning
Lid                        De heer H. van den Heuvel
Lid                        De heer J. Feron


Gegevens bibliotheek Venlo
Begijnengang 2
Postcode 5911 JL Venlo

077-3512446 (telefoon)
info@bibliotheekvenlo.nl

Fiscaalnummer 002951174
Kamer van Koophandel 41062069


Beloningsbeleid
De Bibliotheek Venlo valt onder de CAO-Openbare bibliotheken. Raad van Toezicht leden ontvangen geen vergoeding. 

 

Missie
Openbare bibliotheek Venlo is als BredeBieb een daad-krachtige, toekomstgerichte en verbindende organisatie. Wij leveren in samenwerking met onze partners een bijdrage aan het zelfstandig functioneren van mensen tot goed geïnformeerde en ontwikkelde burgers opdat ze kunnen meedoen in de samenleving.

"BredeBieb Venlo is als schatkamer van informatie en als inspirerend ontmoetingscentrum het maatschappelijke hart van Venlo"

 

 

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag van 2016 (opent als pdf-bestand). 

Jaarrekening

Bekijk hier de jaarrekening 2016 (opent als pdf-bestand)