In gesprek

De gemeente Venlo heeft samen met de Mediothek Krefeld en de Bibliotheek Venlo het project ‘Studium Generale’ in het leven geroepen. Onder de noemer ‘Im Gespräch / in gesprek organiseren de beide Bibliotheken elk vier kennisavonden over thema’s die belangrijk zijn voor de regio.

Spiegelprogramma

Het is een spiegelprogramma waarbij twee bijeenkomsten worden georganiseerd in respectievelijk Krefeld en Venlo, waarbij hetzelfde thema wordt behandeld met telkens twee verschillende gesprekspartners.

Het betreft de thema’s culturele verschillen, de schoolsystemen aan beide kanten van de grens, taal en taalontwikkeling alsook de verschillen in de democratische systemen van de beide steden en landen.

Het doel van het project is om te komen tot een beter begrip aan weerszijden van de grens. Dit willen we bereiken door kennisuitwisseling tijdens de grensoverschrijdende ontmoetingen.

Het project is gericht op inwoners van de grensregio met interesse voor de onderwerpen.Vanuit beide landen worden per ontmoeting steeds twee sprekers uitgenodigd die deskundig zijn met betrekking tot het thema. Na een plenaire inleiding gaan zij met elkaar in gesprek en beantwoorden vragen van de gasten. Alle thema’s hebben een grensoverschrijdende component.

Op deze manier wordt elk thema zowel vanuit het Duitse als het Nederlandse perspectief uitgelegd.

Online

We starten in maart met twee spiegelevenementen over cultuur en cultuurverschillen.

Hierbij komen onderwerpen aan de orde als de dagelijkse omgang, hoe we bepaalde zaken aanpakken etc. De eerste bijeenkomsten zullen vanwege de huidige coronamaatregelen uitsluitend online plaatsvinden. We hopen dat later dit jaar ook live-ontmoetingen mogelijk zijn. 

Ludger Kazmierczak, Nederlandcorrespondent voor de ARD zal alle avonden modereren. Hij beheerst zowel de Duitse als de Nederlandse taal.

Aanmelding

De avonden worden via verschillende media gestreamd. Deelname is gratis via aanmelding per mail waarna de deelnemers enkele dagen voor het event een link ontvangen om de ontmoeting te streamen. Je kunt in het mailtje aangeven welke bijeenkomst je wilt bijwonen:

2 maart: Kulturelle Unterschiede met Anouk Ellen Susan en Vincent Pijnenburg
9 maart: culturele verschillen met Janet Antonissen en Ragdy van der Hoek

Uiteraard is het ook mogelijk om beide avonden online bij te wonen.