BoekStart in de kinderopvang

Voorlezen bij de kinderopvang en thuis

Met BoekStart in de kinderopvang krijgt voorlezen een vaste plek in het dagelijkse programma van de kinderopvanglocaties. Hierdoor komen jonge kinderen in aanraking met boeken en worden zij beter in taal. Ook de ouders worden hierbij betrokken zodat zij thuis ook meer voorlezen.
In de gemeente Venlo doen alle locaties van Spring kinderopvang mee met BoekStart in de kinderopvang.

 

De Bibliotheek Venlo en Kinderopvang werken samen aan een inspirerende leesomgeving

  1. Als de Bibliotheek Venlo zorgen we voor een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang en bouwen we een mooie startcollectie van geschikte boekjes op.
  2. We besteden aandacht aan de deskundigheid van pedagogisch medewerkers en leiden o.a. per opvangorganisatie een leescoördinator op.
  3. Onze BoekStartcoaches ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van het voorleesplan.
  4. Belangrijk is verder het betrekken van ouders zodat thuis ook meer wordt voorgelezen en zij bekend raken met de mogelijkheden van de Bibliotheek.
  5. Voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een voorleesplan (leesplan.nl) in het pedagogisch beleidsplan.
  6. We werken samen met partners in een leesbevorderingsnetwerk zoals jeugdgezondheidszorg en de gemeente Venlo.

Professional en op zoek naar meer informatie over BoekStart in de Kinderopvang? 
Neem contact op met programmamanager Ben Janssen

Samenwerkingspartner in de Kinderopvang:

Spring kinderopvang

Deelnemende locaties:

Venlo: KDV Prinsjeshof, PSZ Pinokkio, PSZ Manresa, PSZ Koperwiek, KDV-PSZ Herberg, PSZ Samsam, KDV-PSZ Talentencampus Venlo, PSZ Dikkertje Dap, PSZ Vinckenhof, PSZ Spetter

Tegelen: PSZ-KDV Baloe, PSZ Rakkertjes, PSZ Beertje, PSZ 't Veer, PSZ 't Zunneke

Blerick: KDV Sproetje, PSZ Mikadootje, KC Zoef, PSZ Robinson, PSZ Picasso, PSZ Carrousel, PSZ Duizendpoot, PSZ Kwibus, PSZ Duimelijntje