BoekStart

BoekStart is er voor alle baby's

Het begint met lezen

Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Vanuit deze gedachte is BoekStart ontstaan: een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten.

Download ook de handige BoekStart voorleesapp.

BoekStart geeft: ...

Na de geboorte van je kindje een waardebon voor een gratis BoekStartkoffertje ...

Een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek voor je baby...

Adviezen om met je kindje te genieten van lezen ...

Voorleesplezier in de Bibliotheek, maar ook in de kinderopvang.

BoekStart in de kinderopvang

Voorlezen bij de kinderopvang en thuis

Met BoekStart in de kinderopvang krijgt voorlezen een vaste plek in het dagelijkse programma van de kinderopvanglocaties. Hierdoor komen jonge kinderen in aanraking met boeken en worden zij beter in taal. Ook de ouders worden hierbij betrokken zodat zij thuis ook meer voorlezen.
In de gemeente Venlo doen alle locaties van Spring kinderopvang mee met BoekStart in de kinderopvang.

De Bibliotheek Venlo en Kinderopvang werken samen aan een insperende leesomgeving
  1. Als de Bibliotheek Venlo zorgen we voor een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang en bouwen we een mooie startcollectie van geschikte boekjes op.
  2. We besteden aandacht aan de deskundigheid van pedagogisch medewerkers en leiden o.a. per opvangorganisatie een leescoördinator op.
  3. Belangrijk is verder het betrekken van ouders zodat thuis ook meer wordt voorgelezen en zij bekend raken met de mogelijkheden van de Bibliotheek.
  4. Voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een voorleesplan (leesplan.nl) in het pedagogisch beleidsplan.
  5. We werken samen met partners in een leesbevorderingsnetwerk zoals jeugdgezondheidszorg en de gemeente Venlo.

Professional en op zoek naar meer informatie over BoekStart in de Kinderopvang? 
Neem contact op met programmamanager Ben Janssen.

 

De BoekStartcoach

Zo belangrijk is voorlezen

BoekStartcoach Anouk Vercoulen gaat in gesprek met ouders om het belang van voorlezen uit te dragen.In februari is Anouk gestart op het consultatiebureau in Tegelen. Hier ontmoet je haar op maandagochtend en dinsdagmiddag. Ze heeft een plekje met een leuke (wissel)collectie boeken ingericht en praat met ouders over voorlezen, laat hen geschikte materialen zien en beantwoordt vragen. Daarnaast is Anouk iedere vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur aanwezig in de Bibliotheek in Tegelen voor een vragenuurtje over voorlezen en volgen in juni nog spreekuren op een drietal kinderopvanglocaties in Tegelen en Blerick.