Ben Janssen

Manager Educatie en plaatsvervangend directeur

bjanssen@bibliotheekvenlo.nl

Als Manager Educatie en Plaatsvervangend directeur ben ik binnen de bibliotheek actief met beleidsontwikkeling en -vertaling en het ontwikkelen en onderhouden van netwerken. In een organisatie die voortdurend in verandering en ontwikkeling is blijft het een uitdaging om mensen en organisaties te inspireren zich in te zetten voor de BredeBieb, een concept waarin leren en verbinden de kernbegrippen zijn.

Actief participeren in de samenleving vind ik belangrijk. Vanuit de bibliotheek kan ik juist de mensen bereiken die soms een steuntje in de rug nodig hebben. Hierin ligt ook mijn passie: mensen op weg te helpen om (weer) actief te worden.