Petra van Oosterhout

coördinator Taalhuis

pvanoosterhout@bibliotheekvenlo.nl

Sinds begin januari 2018 ben ik in dienst bij de Bibliotheek Venlo als co√∂rdinator van het Taalhuis. Om mee te kunnen doen in onze moderne samenleving is beheersing van de Nederlandse taal erg belangrijk. De inwoners van Venlo die hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken ondersteunen we met het Taalhuis. Zij kunnen tijdens de Taalhuisspreekuren terecht met hun taalvraag en worden dan op weg geholpen om het Nederlands te verbeteren. Ook helpen we inwoners met hun digitale vaardigheden. Dit doen we niet alleen: in het Taalhuis werken we samen met de Gemeente Venlo en een aantal andere welzijns- en onderwijsorganisaties.

Naast de organisatie van het Taalhuis ben ik vooral ook bezig om in de wijken in Venlo contacten op te bouwen. We willen met het Taalhuis dicht bij de inwoners staan, zodat de drempel om binnen te lopen met een vraag zo laag mogelijk is. Samen met anderen proberen we een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de mensen in Venlo zodat zij kunnen participeren in deze maatschappij.