Wanda Borter

Programmacoördinator

wborter@bibliotheekvenlo.nl

Verhalen brengen ons even in een andere wereld. Als kind werden die werelden door boeken aan me geopenbaard, tegenwoordig vind ik ze overal: alles dat leeft, herbergt een verhaal. De Bibliotheek biedt ruimte aan al die verschillende inzichten. Niet alleen door boeken, maar ook door nieuwe ontmoetingen te stimuleren en verdieping te bieden. Als programmacoördinator draag ik graag mijn steentje bij aan het verzamelen, verbinden en verspreiden van allerlei verhalen, door tal van verschillende activiteiten in en rondom de bieb te organiseren. Zo kun je zelf dingen doen en beleven, luisteren naar de kennis van een ander of mensen ontmoeten op basis van gedeelde interesses.

De Bibliotheek heeft veel voor mij betekend. In mijn jeugd was de helft van mijn vrienden en ervaringen fictief en ontdekt door de ogen van mijn favoriete boekpersonages. Nu hoop ik ook wat voor de bieb te kunnen betekenen door deze mooie organisatie als platform voor de stad te gebruiken. Want de kracht zit ‘m in de wisselwerking. De Bibliotheek maakt je rijker, maar nog belangrijker: jij verrijkt de Bibliotheek.