Leonie Cornips

Leonie Cornips studeerde Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam en is aan die universiteit gepromoveerd op Syntactische variatie in het Nederlands gesproken in Heerlen.

Na haar promotie (1994) ging Cornips werken bij het Meertens Instituut (KNAW). Sinds 2019 is ze werkzaam bij NL-Lab. Cornips doet onderzoek naar variatie in zinsbouw in voornamelijk ‘nieuwere’ variëteiten van het Nederlands zoals ‘straattaal’ en Surinaams-Nederlands, en meertaligheid onder peuters, kinderen en adolescenten.

Ze probeert daarbij twee perspectieven op ‘taal’ met elkaar te verenigen. Sociolinguïsten onderzoeken hoe (groepen) mensen zich met elkaar identificeren of van elkaar distantiëren door taal (taalkeuze, morfosyntactische variatie of woordkeuze) en hoe die taal weer verandert in die groepsidentificaties. De generatieve grammatica geeft inzicht in welke zinnen al dan niet mogelijk zijn in die nieuwere variëteiten. Het combineren van deze twee benaderingen maakt het mogelijk taalvariatie en -verandering te verklaren, maar laat tegelijkertijd zien dat deze processen niet onbegrensd zijn.

Vanaf 2011 is Cornips ook als bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg werkzaam aan de Universiteit Maastricht. In die functie onderzoekt ze hoe inwoners van Limburg hun lokale identiteiten door talige praktijken construeren en hoe kinderen cognitief al dan niet van hun Limburgs profiteren. In de educationele context let zij vooral op de peuterspeelzaal.