Marie Rickert

Marie Rickert is linguïstisch antropoloog aan de Universiteit Maastricht en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster, waar ze sinds 2020 promotieonderzoek doet naar taalsocialisatie in de Duits-Nederlandse grensregio. Haar onderzoek richt zich op taalpraktijken in het vroege onderwijs in het kader van zowel de talige diversiteit van de regio als nationaal en lokaal taalbeleid.

Voorafgaand aan haar promotieonderzoek studeerde Rickert Sociale en Culturele Antropologie aan de Universität Bremen en de Universiteit van Amsterdam, waar ze zich onder meer met tweedetaalverwerving en identificatieprocessen bezighield.

Rickert gebruikt etnografische methoden om taal als een dynamisch fenomeen te onderzoeken. Daarvoor bestudeert ze langdurig dagelijkse interacties waarin talige en andere communicatieve middelen worden gebruikt, bijvoorbeeld het Nederlands als tweede taal-klaslokaal of in de peuterspeelzaal.

Rickert spreekt onder meer vloeiend Duits en Nederlands.