Missie en visie

Waar staan we voor en waar gaan we voor?

Missie

De Openbare bibliotheek Venlo is als BredeBieb een daad-krachtige, toekomstgerichte en verbindende organisatie. Wij leveren in samenwerking met onze partners een bijdrage aan het zelfstandig functioneren van mensen tot goed geïnformeerde en ontwikkelde burgers opdat ze kunnen meedoen in de samenleving.

"BredeBieb Venlo is als schatkamer van informatie en als inspirerend ontmoetingscentrum het maatschappelijke hart van Venlo"

 

Visie

  • Wij maken onze klanten door een persoonlijke benadering wegwijs in het zoeken en vinden van de juiste informatie
  • Wij coachen jonge mensen in het opbouwen van een attitude van kennisbehoefte om zich verder te kunnen ontwikkelen en ontplooien
  • Wij leiden ons personeel op tot mediavaardige, sociaalvaardige, klantgerichte en ondernemende medewerkers
  • Wij werken als samenwerkende en/of co├Ârdinerende partij in de stad aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid
  • Wij zijn een aanjager in het participatieproces en bieden een laagdrempelige, inspirerende ambiance voor ontmoeting, studie en werk
  • We leveren fysieke en digitale content en we organiseren culturele en maatschappelijke activiteiten