AED geplaatst bij Bibliotheek Venlo

Gepubliceerd op: 3 september 2017 17:24

Bibliotheek Venlo zet zich samen met Hart voor Venlo in voor een hartveilig Venlo.

Eerste AED voor binnenstad Venlo

Aan de gevel van de Stadsbibliotheek Venlo is begin deze maand een AED (Automatische externe defibrillator) bevestigd. De AED is geplaatst in een kast bij de ingang en is zo 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

Directeur Geja Olijnsma heeft zelf het initiatief genomen om een AED aan te schaffen. 
‘De bibliotheek is een goedbezochte, publieke ruimte. Een hele logische locatie voor dit levensreddende apparaat, waarvan bovendien tot nu toe nog geen exemplaar in de binnenstad was geplaatst. Samen met Hart voor Venlo willen we als maatschappelijke organisatie op deze manier bijdragen aan een gemeente waar het goed en dus ook veilig wonen is.’

Bibliotheek Venlo start binnenkort in samenwerking met Hart voor Venlo met cursussen voor belangstellenden. Zo helpen we om het aantal burgerhulpverleners, en daarmee de vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt, verder te vergroten. Daarmee komt de 1% van de inwoners van de gemeente Venlo die een geldig reanimatie certificaat bezit verder in zicht. Een doelstelling die Hart voor Venlo nastreeft en waaraan de Bibliotheek Venlo actief meewerkt.’