"Wie sjoeën ós Limburgs is" Vandaag is onze Limburgse taal jarig

Gepubliceerd op: 23 maart 2022 10:21

25 jaar geleden, op 23 maart 1997 werd de Limburgse taal erkent onder het ‘Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden’. De erkenning onder dit handvest maakt dat het gebruik van de Limburgse taal, net als het Fries, Nedersaksisch, Jiddisch en het Sinti-Romanes in Nederland, in het openbare en persoonlijke leven wordt beschermd en aangemoedigd.

Het goed spreken van je ‘thuistaal’, welke dit ook moge zijn heeft namelijk ontzettend positieve effecten op je taalontwikkeling. Je leert makkelijker een nieuwe taal, hebt een groter werkgeheugen, kunt je beter concentreren, sneller schakelen, gemakkelijker technisch lezen en verkleint je kans op dementie op latere leeftijd. Het Limburgs feestje van vandaag is dus net zo goed een viering van ieders thuistaal en meertaligheid!

Geïnteresseerd in de Limburgse taal en cultuur? Check de volgende podcasts en lezing van de bieb.

Biebcast: Limburgs Dialect

Het Limburgs dialect, dit onderwerp staat centraal in alweer onze negende Biebcast. Community librarian en Biebcasthost Lotte Kok wordt dit keer vergezeld door co-host Zef Mertens, die naast directe collega van Lotte ook adviseur Limburgse Taal en Letteren voor het Huis van de Kunsten Limburg is.

Het raadsel van Limburg, aflevering plat

Daan Doesborgh onderzoekt in een aflevering van het raadsel van Limburg het Limburgs plat. Hij verkent de hoge pieken en diepe dalen van deze fascinerende taal. Er is ook aandacht voor Limburgse literatuur, met voorbeelden van de twaalfde eeuw tot 2012. Met: Ger Bertholet, Frans Budé, Leonie Cornips, Joske Piepers, Frans Pollux, Thomas Vaessens en Nyk de Vries. Muziek door Tren van Enckevort.

Krefeld l Venlo: Im Gespräch l in gesprek

Taalontwikkeling met Marie Rickert (NL) en Leonie Cornips (NL) en Georg Cornelissen (D) 


Meertaligheid heeft veel positieve effecten, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek

Het spreken van Limburgs heeft geen negatief effect op het leren en spreken van Nederlands. Je leert juist makkelijker een nieuwe taal, hebt een groter werkgeheugen, kunt je beter concentreren, sneller schakelen en gemakkelijker technisch lezen. Het is zelfs zo dat wanneer je je hele leven lang regelmatig twee of meer talen gebruikt, bijvoorbeeld Limburgs en Nederlands, de kans op dementie op latere leeftijd afneemt. Alle reden dus om het Limburgs te omarmen. Van jong tot oud iedereen heeft er profijt van.

Boekstart is er speciaal voor ouders en hun jonge kinderen. Lees je kinderen als baby veel voor, dan zijn ze later aanmerkelijk beter in taal. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. 

Naar Boekstart

Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met geheugenproblemen of dementie is het Geheugenhuis een fijne plek. Praten met lotgenoten, ervaringen delen, kennis opdoen, een luisterend oor bieden of even tot rust komen. In Geheugenhuis ‘Voor ik het vergeet’ moet niets en kan veel.

Naar het geheugenhuis

Duitsland-Niederlande Huis – onderdeel van Bibliotheek Venlo – wil er op een laagdrempelige manier voor zorgen dat Nederlanders en Duitsers in het grensgebied meer over elkaar te weten komen en elkaar zo beter leren kennen. 

Naar het Duitsland-Niederlande Huis