Tentoonstelling Stadsbibliotheek | Herstart en Wederopbouw

Gepubliceerd op: 19 november 2021 15:19

Van 18 november tot en met 9 december is in de Stadsbibliotheek de tentoonstelling 'Herstart en Wederopbouw aan beide zijden van de grens' te zien. Over de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de ontwikkeling van tien steden in onze grensregio, waaronder Venlo.

Achtergrondinformatie

De tentoonstelling ‘Herstart en wederopbouw’ is het resultaat van een euregionaal project op initiatief van de Stichting Peel-Maas-Niers, met medewerking van Duitse en Nederlandse archiefdiensten, historici en specialisten op het gebied van stedenbouw.

Het project wordt gesteund door de Euregio/Interreg.In 17 panelen schetsen de samenstellers aan de hand van foto’s en teksten een beeld van de stedenbouwkundige ontwikkeling van Venlo, Venray en Nijmegen, Straelen, Wachtendonk, Geldern, Kleve, Kempen, Krefeld en Mönchengladbach.
Het accent in de Stadsbibliotheek ligt op de ontwikkeling van Venlo. Daartoe zijn extra informatiepanelen geplaatst, zijn bijzondere Venlose foto’s te zien op een digitafel en is er een hoek met Venlonalia.


‘Herstart en wederopbouw’ toont de vooroorlogse situatie van de tien steden, de schade als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en laat zien welke keuzes ten grondslag lagen aan de wederopbouw en de verdere stedenbouwkundige ontwikkeling. Hoe gingen stadsbesturen te werk? Welke ideeën speelden daarbij een rol? Borduurden de steden voort op bestaande structuren en stijlen, of zocht men nieuwe, eigentijdse oplossingen?

Kortom: waarom zien onze steden er nu zo uit, zoals ze er uitzien. Interessant daarbij zijn verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse aanpak, alsook de kritiek op ontwikkelingen en plannen en de wijze waarop daarmee werd omgegaan.Voor alle steden geldt dat zij voortdurend veranderen en zich ontwikkelen als gevolg van wijzigende functies als wonen, werken en ontspannen. Daarbij valt een toenemende interesse op voor monumenten en oude structuren en de verschuiving van een primaire aandacht voor autoverkeer, naar voetgangers en fietsers.

De tentoonstelling ‘Herstart en wederopbouw’ is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de Stadsbibliotheek.