Privacy statement

In dit privacy statement leest u hoe Bibliotheek Venlo uw gegevens behandelt en wat er met deze gegevens gebeurt.

Deze website wordt geëxploiteerd door Openbare Bibliotheek Venlo.

Openbare Bibliotheek Venlo
Bibliotheek Venlo is een culturele instelling, gevestigd in de gemeente Venlo met verschillende vestigingen en servicepunten.

Algemeen
Bibliotheek Venlo hecht er grote waarde aan dat de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en/of bezoekers van haar website gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Om online reserveren mogelijk te maken is het echter noodzakelijk om als klant en/of bezoeker uw gegevens achter te laten zodat Bibliotheek Venlo u optimaal van dienst kan zijn. Op het moment dat u gegevens op de website van Bibliotheek Venlo achterlaat, stemt u automatisch in met dit Privacy Statement. Bibliotheek Venlo zal uw gegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Bibliotheek Venlo verzamelt en verwerkt gegevens over klanten van Bibliotheek Venlo en/of bezoekers van deze website ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering, om online reserveringen mogelijk te maken en om (anonieme) webstatistieken te ontwikkelen. Na verwerking worden persoonsgegevens niet bewaard. Bibliotheek Venlo verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bibliotheek Venlo zorgt ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die gegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Internetsites van derden
Op de website treft u een aantal links aan naar websites van andere organisaties. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, is Bibliotheek Venlo niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van dergelijke sites en het gebruik van uw (persoons-)gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Deze kunnen afwijken van de voorwaarden die Bibliotheek Venlo hanteert.

Copyright
Op deze WorldWideWeb-pagina's rusten copyrights die toebehoren aan Bibliotheek Venlo of eigenaars van werken. Niets uit deze pagina's mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd. Indien u materiaal wenst te gebruiken, dient u contact op te nemen met Bibliotheek Venlo.

Betrouwbaarheid
Voor deze website maakt Bibliotheek Venlo gebruik van de meest actuele, correcte en duidelijke informatie. Bibliotheek Venlo kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op en via deze website beschikbare informatie of documenten.

Redactie/webmaster
Bibliotheek Venlo Communicatie
emailadres: pr@bibliotheekvenlo.nl 

Wijzigingen
Bibliotheek Venlo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie: december 2014