Ragdy van der Hoek

Venlonaar en historicus/publicist dr. Ragdy van der Hoek is auteur van het tweetalige boek Over de grens / Über die Grenze. Hij schreef dit boek met hulp van vakgenoten aan beide zijden van de grens en verzorgde tientallen lezingen over culturele verschillen die zijn ontstaan als gevolg van het trekken van een landsgrens.

Ragdy is blij met de warme belangstelling aan beide zijden van de grens voor het boek.
„Het boek draagt ertoe bij dat mensen elkaar beter leren kennen. Wie meer van zijn buren weet, begrijpt waarom ze soms anders denken en handelen.

Met die kennis leg je makkelijker contacten en kom je gegarandeerd tot een betere samenwerking. Er wordt in onze grensregio de laatste jaren al meer samengewerkt en naar ik hoop levert het boek daaraan opnieuw een bijdrage”.

In 2018-2019 organiseerde Ragdy het project 'Nachbarn begegnen sich | Buren ontmoeten elkaar', waarbij culturele activiteiten door en voor inwoners van Venlo en Straelen werden georganiseerd.