Taalklas.nl

Oefen je Nederlands via Taalklas.nl!

Oefenen.nl is een portal met multimediale oefenprogramma's voor laaggeletterde allochtonen en Nederlandssprekenden. De programma's hebben televisie kijken als kern. In de programma’s komen onderwerpen als werk, samenleving, onderwijs, opvoeding, gezondheid aan bod.
 

Taalklas.nl 1-12

Dit is een programma waarmee je Nederlands oefent op internet. Je leert vooral heel veel woorden. Je bekijkt leuke filmpjes en vrolijke liedjes met de woorden. Daarna oefen je met die woorden. Je leert de woorden uitspreken en lezen en schrijven. De woorden gaan over het huis, het lichaam, het weer, vrienden en familie, eten, op school, het verkeer, de winkel en vrije tijd.

Taalklas.nl 13-24

Taalklas.nl 13-24 vervolgt Taalklas.nl 1-12. De lessen zijn moeilijker. Je leert woorden en zinnen. Bij elk hoofdstuk horen twee filmpjes waarin je de woorden en zinnen hoort. De twee films vormen samen een verhaal. De onderwerpen gaan over een huis bekijken, praten met de buurvrouw, ruilen in de winkel, de dokter en het werk bellen als je ziek bent, (vrijwilligers)werk, naar school en naar de bibliotheek. Je leert de woorden en zinnen uitspreken en lezen en schrijven.

Taalklas.nl Plus

Taalklas.nl Plus leert je zo’n 300 nieuwe woorden en zinnen over alledaagse onderwerpen, zoals: Familie, Markt of Het wijkcentrum. Deze woorden oefen je door te luisteren, lezen en schrijven.