Wilbert Beurskens

De 43 jarige docent Duits Wilbert Beurskens heeft Duitse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit gestudeerd. Hier heeft hij ook zijn onderwijsbevoegdheid gehaald.

Sinds 2001 werkt hij als docent Duits. Eerst aan de Philips van Horne Scholengemeenschap te Weert. Vanaf februari 2008 als docent / coördinator aan het Valuascollege te Venlo. 

Het Valuascollege was lange tijd de enige TTO-Duits school in Nederland. Samen met zijn collega, dhr. Louis Seelen, was Wilberrt verantwoordelijk voor deze afdeling. Als TTO-school hadden ze goede contacten met diverse Duitse partnerscholen en het Goethe Institut te Amsterdam. Leerlingen volgden 50% van alle lessen in het Duits, namen deel aan verschillende uitwisselingsprojecten en werden voorbereid op een van de Goethe examens B1, B2 of C1. Het Valuascollege is zelfs uitgegroeid tot officiële Prüferstelle van het Goethe Institut. 

Als coördinator Internationalisering was hij tevens betrokken bij verschillende INTERREG, Comenius- en Erasmusprojecten. Helaas bleek een langdurige voortzetting van een TTO-Duits afdeling niet mogelijk. Vanaf omstreeks 2016 profileert het Valuascollege zich als VTO (Versterkt Talenonderwijs) school. Gelukkig zijn de contacten met de meeste partnerscholen en het Goethe Institut intact gebleven. Leerlingen van het Valuascollege kunnen nog steeds deelnemen aan de Goethe examens.