Wilbert Beurskens

De 43-jarige docent Duits Wilbert Beurskens heeft Duitse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit gestudeerd. Hier heeft hij ook zijn onderwijsbevoegdheid gehaald.

Sinds 2001 werkt hij als docent Duits. Eerst aan de Philips van Horne Scholengemeenschap te Weert. Vanaf februari 2008 als docent / coördinator aan het Valuascollege te Venlo. 

Het Valuascollege was lange tijd de enige TTO-Duits school in Nederland. Samen met zijn collega, dhr. Louis Seelen, was Wilberrt verantwoordelijk voor deze afdeling. Als TTO-school hadden ze goede contacten met diverse Duitse partnerscholen en het Goethe Institut te Amsterdam. Leerlingen volgden 50% van alle lessen in het Duits, namen deel aan verschillende uitwisselingsprojecten en werden voorbereid op een van de Goethe examens B1, B2 of C1. Het Valuascollege is zelfs uitgegroeid tot officiële Prüferstelle van het Goethe Institut. 

Als coördinator Internationalisering was hij tevens betrokken bij verschillende INTERREG, Comenius- en Erasmusprojecten. Helaas bleek een langdurige voortzetting van een TTO-Duits afdeling niet mogelijk. Vanaf omstreeks 2016 profileert het Valuascollege zich als VTO (Versterkt Talenonderwijs) school. Gelukkig zijn de contacten met de meeste partnerscholen en het Goethe Institut intact gebleven. Leerlingen van het Valuascollege kunnen nog steeds deelnemen aan de Goethe examens. 

Biografie Wilbert Beurskens | Deutsch

Wilbert Beurskens (43 Jahre) hat an der Radboud Universität (Nijmegen) Germanistik studiert und hier hat er auch seine Lehramtsstudium absolviert.

Seit 2001 arbeitet er als Dozent Deutsch, zunächst bei der Philips van Horne Schulgemeinschaft in Weert. Seit 2008 arbeitet er als Dozent / Koordinator beim Valuascollege in Venlo.

 Das Valuascollege war lange Zeit die einzige niederländische Schule mit zweisprachigen Unterricht deutsch (TTO- Schule). Mit seinem Kollegen Herr Louis Seelen war Herr Beurskens für diese Abteilung der Schule zuständig. Als Zweisprachige Schule mit der Ausrichtung deutsch gab es viele gute Kontakte mit verschiedenen deutschen Partnerschulen und mit dem Goethe – Institut in Amsterdam. Die Studierende dieser Abteilung bekamen zu 50% aller Unterrichtsfächer in der deutschen Sprache, sie haben sich bei verschiedenen Austauschprojekten beteiligt und sie wurden auf die vom GoetheInstitut organsierten Sprachprüfungen (B1, B2oder C1) vorbereitet. Das Valuascollege ist als Prüfstelle des Goethe Instituts anerkannt.

Herr Beurskens ist als Koordinator Internationalisierung auch bei verschiedenen INTERREG, Comenius und Erasmusprojekten involviert. Leider war eine langfristige Fortsetzung der zweisprachige Bildung nicht möglich. Seit 2016 hat sich Valuascollege als Schule mit Sprachenschwerpunkt neu aufgestellt und profiliert. Die Kontakte zu den meisten Partnerschulen und zum Goethe Institut in dabei geblieben. Die Studierende des Valuascollege können noch immer Ihre Sprachqualifikation beim Goethe Institut vor Ort erwerben.