Meer bezoekers voor de Bibliotheek Venlo

Gepubliceerd op: 10 januari 2020 14:08

We kijken terug op een geslaagd jaar waarin we in totaal 325.000 bezoekers welkom konden heten in onze vestigingen! Dat is een stijging van gemiddeld 10% en voor de Stadsbibliotheek zelfs 14%. Mooie getallen die horen bij een veranderende rol van Bibliotheken, namelijk als een verblijfplaats voor educatie, ontwikkeling en ontmoeten.

'Bibliotheken vinden zich opnieuw uit'

Ook bij de Bibliotheek Venlo zien we de landelijke trend dat het aantal uitleningen en bibliotheekleden een afname vertoont. Maar daar staat in de gemeente Venlo een bovengemiddelde toename van het aantal bezoekers tegenover. 
Bezoekers van workshops, optredens, voorstelling, lezingen en spreekuren. En een nog altijd toenemend aantal studenten en scholieren dat in de Stadsbibliotheek een studieplek vindt.

Geja Olijnsma, directeur van de Bibliotheek Venlo, ziet dat Bibliotheken zich op deze manier als het ware opnieuw uitvinden. 'Natuurlijk blijft onze collectie belangrijk, dat is onze basis en van daaruit ontstaat juist de omgeving waar mensen zich prettig voelen. Leden houden en nieuwe leden krijgen is net zo belangrijk. Maar het is prachtig om de nieuwe rol van de Bibliotheek te ervaren en ook te merken dat ons beleid deze rol ondersteunt. De Bibliotheek Venlo zal zich verder blijven ontwikkelen als een Huis van Informatie en nieuwe doelgroepen blijven aanspreken.' 

Ook de samenwerking met horecapartner STEK heeft in 2019 voor meer bezoekers en een langere verblijfsduur gezorgd. Een succesvolle samenwerking die de Bibliotheek Venlo met veel plezier zal voortzetten.

Open Dag Jeugdbibliotheek
In 2019 is in de Stadsbibliotheek gewerkt aan een nieuwe indeling van de begane grond. Bezoekers aangenaam en langer laten verblijven was een belangrijk uitgangspunt voor de vernieuwing. Met name de Jeugdbieb heeft meer ruimte gekregen om dit te realiseren, met een grotere collectie en ruimte om lekker te lezen. Op woensdag 22 januari gaan de deuren wagenwijd open en presenteren we met veel trots onze nieuwe Jeugdbieb tijdens een Open Dag.