Wethouder Frans Schatorjé bezoekt de Stadsbibliotheek op 9 mei tijdens de campagne #oogvoorelkaar

Gepubliceerd op: 7 mei 2019 15:45

In Venlo heeft bijna 1 op de vijf volwassenen moeite met taal of rekenen. Het kan daardoor lastig zijn om met alledaagse dingen goed mee te doen in onze samenleving. Formulieren invullen, een boodschappenlijst maken, de bijsluiter van een medicijn lezen of een verhaaltje voorlezen; het lijkt eenvoudig, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Moeite hebben met lezen en schrijven noemen we met een lastig woord ‘laaggeletterdheid’; een begrip dat zich moeilijk laat vangen. Het Taalhuis zet in de maand mei de schijnwerper op laaggeletterdheid om het thema bespreekbaar te maken én te informeren dat je er iets aan kunt doen, ook op latere leeftijd.

De betekenis van laaggeletterdheid is lastig te beschrijven. Daardoor is er een scheve beeldvorming ontstaan. Laaggeletterden hebben vaak niet alleen moeite met taal, zoals het woord doet vermoeden, maar ook met rekenen en digitale vaardigheden. Dit betekent dat bijvoorbeeld zelf iets kopen op internet, een DigiD aanvragen of een mailtje sturen voor bijna 1 op 5 Venlonaren te moeilijk is. Een ander beeld is dat laaggeletterdheid voornamelijk voorkomt bij mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Moeite met taal of rekenen bevindt zich echter wel degelijk óók onder mensen die hier geboren en getogen zijn. Er hangt echter nog steeds een taboe om dit thema heen. Schaamte en excuses, verborgenheid maar ook onwetendheid komt regelmatig voor. Deze campagne richt zich op de directe omgeving van de laaggeletterden en de omliggende organisaties die mensen kunnen informeren en doorverwijzen. Dus heb je een vermoeden; maak het bespreekbaar!

Tussen 9 en 30 mei is Stichting ABC elke donderdagmiddag aanwezig tussen 15:00 en 17:00 uur in de Stadsbibliotheek. Wethouder Frans Schatorjé brengt hier bovendien op donderdag 9 mei om 15:30 uur een bezoek om met partners en inwoners van Venlo in gesprek te gaan over dit onderwerp. Ook tijdens de Open Dag van De Bibliotheek Venlo op 25 mei ben je tussen 13:00 en 17:00 uur van harte welkom bij de kraam van Stichting ABC.

Het Taalhuis helpt mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal. Het Taalhuis Venlo is een samenwerkingsproject van: Gemeente Venlo, Wel.Kom, Gilde Educatie, GGD Limburg-Noord, Groen Licht, Stichting Lezen &Schrijven en De Bibliotheek Venlo.