Meer geld voor onze bieb

Gepubliceerd op: 28 mei 2020 19:25

De afgelopen tijd hebben we ons sterk gemaakt voor een financieel sterke Bibliotheek Venlo. Een Bibliotheek die met haar programmering van betekenis is voor stad en kernen. We hebben als bieb veel bereikt voor de informele educatie van de inwoners van Venlo. De afgelopen jaren hebben we een een breed programma geboden met kennis, informatie en culturele elementen. De financiële middelen stonden alleen niet in verhouding tot onze resultaten, het was twee voor twaalf.

Ons pleidooi om meer financiële middelen die recht doen aan een Bibliotheek van onze omvang is gehoord door de gemeente Venlo. Woensdag 27 mei werd vrijwel unaniem een motie aangenomen in de gemeenteraad. Hierin wordt erkend dat de Bibliotheek Venlo een uitstekende prestatie levert doordat zij zich met beperkte middelen tot het uiterste heeft ingespannen. Een Bibliotheek waar de gemeente steeds meer sociaal-maatschappelijke en educatieve taken onderbrengt maar waar geen financiële ruimte meer is om extra taken uit te voeren. 

De gemeenteraad is het er over eens dat in de begroting 2021-2024 het budget voor de Bibliotheek Venlo stapsgwijs wordt verruimd zodat dit binnen een termijn van twee jaar uitkomt op het niveau van het landelijk gemiddelde van vergelijkbare Bibliotheken.

Ook wil de gemeente in gesprek gaan met onze bieb om een gezamenlijk reparatieplan op te stellen om ook de kernen structureel beter te kunnen bedienen. 

We zijn uiteraard ontzettend blij hiermee en gaan de komende tijd met de gemeente Venlo aan tafel om te bekijken hoe we de toegezegde financiële middelen optimaal kunnen inzetten voor de stad Venlo en haar dorpen en wijken. Onze wens is dat we alle Venlonaren kunnen bereiken en de extra financiering biedt nu deze mogelijkheid.