Opnieuw inloggen bij de Bibliotheek

Heb jij een servicebericht over een nieuw inlogsysteem ontvangen? Dan vragen we jou om eenmalig opnieuw in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Dat kan via de mobiele app of via de inlogknop op deze website. Gebruik je gebruikersnaam en wachtwoord zoals altijd. Ben je jouw wachtwoord vergeten of lukt het inloggen niet? Ga dan naar bibliotheek.nl/hulp-bij-inloggen. Je kunt hier onder andere een nieuw wachtwoord instellen.
Heb je andere vragen of hulp nodig? Bel ons gerust op 077-351 24 46 of stuur een mailtje naar info@bibliotheekvenlo.nl. We helpen je graag.

 

Bieb Werkt | studie- en werkplekken

Jouw plek reserveren via Bieb Werkt

Werken of studeren in de Stadsbibliotheek? Hiervoor reserveer je vooraf gratis jouw studie- of werkplek via het reserveringssysteem van Bieb Werkt.

You are welcome to work or study at the Venlo City Library. Make sure you pre-book your workspace for free at Bieb Werkt.Hoe werkt het maken van een reservering via Bieb Werkt?

 • Allereerst registreer je je gratis als Bieb Werkt lid (en meld je je eventueel aan voor extra's zoals de nieuwsbrief).
 • Vervolgens kun je via de kolom Ik ben al lid direct inloggen met je mailadres. Daarna klik je op doorgaan met reserveren.
 • Er verschijnt een overzicht en je selecteert bij Vestiging de Stadsbibliotheek. 
 • Je kiest je het type werkplek dat je wenst en je ziet direct op welke tijdstippen welke werkplekken beschikbaar zijn. 
 • De witte blokjes zijn nog beschikbaar. Door hier op te gaan staan, wordt de werkplek en het tijdstip automatisch geselecteerd en voltooi je jouw reservering via Aanvraag versturen.
 • Je ontvangt de bevestiging van jouw reservering via je mail. Neem deze bevestiging (en/of QR code mee naar de Stadsbibliotheek.
 • Kun je toch niet komen op het tijdstip van je reservering? Dan is het belangrijk dat je deze weer annuleert, zodat een ander gebruik kan maken van de werkplek. In je bevestigingsmail zit ook een link waarmee je de reservering weer kunt annuleren.
 • Let op dat je niet meerdere plekken voor hetzelfde tijdstip reserveert, die reserveringen worden er anders weer uitgehaald.

Ik ben al lid van de Bibliotheek Venlo. Moet ik mij dan toch nog registreren als Bieb Werkt lid?

Ja, op dit moment is het reguliere lidmaatschap van de Bibliotheek Venlo nog niet gekoppeld aan het Bieb Werkt lidmaatschap. Je moet je dus altijd registreren als Bieb Werkt lid.

Krijg ik een pasje waarmee ik kan reserveren en kan aantonen dat ik Bieb Werkt lid ben?

Nee, je krijgt na het reserveren van een werkplek een bevestigingsmail. Deze kun je op verzoek tonen aan een medewerker van de Bibliotheek.
Voor het reserveren van een werkplek heb je alleen je e-mailadres nodig.

 

 

Kan ik voor meerdere personen werkplekken reserveren?

Dit is niet mogelijk, je kunt alleen jouw eigen werkplek reserveren. Iedereen die een werkplek wil reserveren moet dit via zijn of haar eigen Bieb Werkt account doen.

Wil je met meerdere mensen in een ruimte studeren? Dan kun je contact opnemen via info@bibliotheekvenlo.nl of 077-3512446 om een ruimte te huren. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden: verhuurfolder


How does making a reservation through Bieb Werkt work?

 • First of all, you register for free as a Bieb Werkt member
  (and possibly sign up for extras such as the newsletter).
 • You can then log in directly with your e-mail address via
  the column I am already a member. Then click on continue booking.
 • An overview appears and you select the City Library under
  Branch.
 • You choose the type of workplace you want and you
  immediately see at which times which workplaces are available.
 • The white cubes are still available. By standing on this,
  the workplace and time are automatically selected and you complete your
  reservation via Send request.
 • You will receive the confirmation of your reservation via
  your e-mail. Take this confirmation (and/or QR code) with you to the City
  Library.
 • Can't you come at the time of your reservation?Then it is important that you cancel it again, so that someone else can use the workplace. In your confirmation email there is also a link which you can use to cancel the reservation again.
 • Make sure that you do not reserve multiple places for the same time, those reservations will be taken out again

I am already a member of the Venlo Library. Do I still have to register as a Bieb Werkt member?

Yes, at the moment the regular membership of the Venlo Library is not yet linked to the Bieb Werkt membership. So you always have to register as a Bieb Works member.

 

Will I receive a pass to make a reservation and prove that I am a Bieb Werkt member?

No, you will receive a confirmation email after reserving a workplace. You can show this to an employee of the Library on request. To reserve a workplace, you only need your e-mail address.
 

Can I reserve workplaces for several people?

This is not possible, you can only reserve your own workplace. Anyone who wants to reserve a workplace must do this via his or her own Bieb Werkt account.

Do you want to study with several people in a room? Then you can contact us via info@bibliotheekvenlo.nl or 077-3512446 to rent a space. There are costs associated with this: rental brochure
 


Dit is Eileen

community librarian studenten

Heb je een vraag of suggestie voor Eileen?