Vacatures

Vacatures

Werken bij de Bibliotheek Venlo

De Bibliotheek is een plek voor iedereen
De Bibliotheek groeit met je mee
De Bibliotheek is springlevend

De Bibliotheekbranche is flink in beweging. Ging het in de klassieke Bibliotheek met name om boeken, de huidige Bibliotheek zet zich in voor een drietal maatschappelijke opgaven: een geletterde samenleving, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. De Bibliotheek anno 2024 staat voor vrije toegang tot alle denkbare informatiebronnen en een breed maatschappelijk, educatief en cultureel aanbod. De inzet van mensen is leidend in deze veranderende omgeving en vraagt om andere en nieuwe competenties van medewerkers.