Duitsland-Niederlande Huis

“Duitsland-Niederlande Huis wil leven Venlonaren én Duitsers verrijken”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen. Het in 2020 gestarte Duitsland-Niederlande Huis – onderdeel van Bibliotheek Venlo – wil er op een laagdrempelige manier voor zorgen dat Nederlanders en Duitsers in het grensgebied meer over elkaar te weten komen en elkaar zo beter leren kennen. Sinds kort is Zef Mertens de nieuwe projectleider. “Onze doelgroep bestaat feitelijk uit alle grensbewoners in dit gebied; dat maakt het een mooie maar tevens ingewikkelde uitdaging.”

Lees hier het hele interview

Nederlands

Duitsland en Nederland zijn elkaars buren met een totale landgrens van ruim 570 kilometer. Daarvan wordt liefst 212 kilometer gedeeld met de provincie Limburg. Onze beide landen kennen voor een belangrijk deel een gezamenlijke geschiedenis, cultuur en taalontwikkeling. Over en weer vinden we goede betrekkingen met politieke, economische, sociale, culturele, bestuurlijke en persoonlijke relaties belangrijk. Duitsers en Nederlanders in onze grensregio werken, wonen, winkelen en genieten onderwijs aan beide zijden van de grens. Om de wederzijdse nieuwsgierigheid te stimuleren, wederzijds begrip te kweken, kennis en ervaring met en over elkaar op te doen, grensoverschrijdende contacten te bevorderen en netwerken te versterken is de Bibliotheek Venlo het Duitsland-Niederlande Huis gestart. Aan de hand van lezingen, activiteiten en ontmoetingen en door samen te werken met organisaties aan beide zijden van de grens hopen wij ook u meer bekend te maken met onze grensregio.

Deutsch

Deutschland und die Niederlande sind Nachbarn mit einer Landgrenze von insgesamt über 570 Kilometern. Die Provinz Limburg teilt sich 212 Kilometer dieser Grenze. Unsere beiden Länder haben in weiten Teilen eine gemeinsame Geschichte, Kultur und Sprachentwicklung. Auf beiden Seiten halten wir gute politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, administrative und persönliche Beziehungen für wichtig. Deutsche und Niederländer in unserer Grenzregion arbeiten, wohnen, kaufen ein und erhalten eine Ausbildung auf beiden Seiten der Grenze. Um die gegenseitige Neugier zu wecken, das gegenseitige Verständnis zu fördern, Wissen und Erfahrungen mit und über den anderen zu sammeln, grenzüberschreitende Kontakte zu fördern und Netzwerke zu stärken, hat die Bibliothek Venlo das Deutschland-Niederlande-Haus ins Leben gerufen. Wir tun dies durch die Organisation von Vorträgen, Aktivitäten und Treffen sowie durch die Zusammenarbeit mit Organisationen auf beiden Seiten der Grenze. Durch Vorträge, Aktivitäten und Begegnungen sowie durch die Zusammenarbeit mit Organisationen auf beiden Seiten der Grenze möchten wir Ihnen unsere Grenzregion näher bringen.

English

Germany and the Netherlands are each other's neighbours with a total land border of over 570 kilometres. The province of Limburg shares 212 kilometres of this border. To a large extent, our two countries share a common history, culture and language development. On both sides, we find good political, economic, social, cultural, administrative and personal relations important. Germans and Dutch residents in our border region work, live, shop and receive education on both sides of the border. In order to stimulate mutual curiosity, foster mutual understanding, gain knowledge and experience with and about each other, promote cross-border contacts and strengthen networks, the Venlo Library has started the Germany-Netherlands House. By means of lectures, activities and meetings and by cooperating with organisations on both sides of the border, we also hope to make you more familiar with our border region.

im Gespräch l In gesprek

Die Partnerstädte Krefeld und Venlo laden zu grenzüberschreitenden Treffen ein. De partnersteden Krefeld en Venlo nodigen graag uit tot grensoverschrijdende ontmoetingen.

Zurückschauen/terugkijken

Biebcast l Wonen: de voors en tegens Studentenstad Venlo

Biebcasthost en community librarian Lotte leert in deze aflevering over het thema thema ‘wonen en huisvesting’ van Anouk, Noah en Thomas hoe hun huizenzoektocht verliep en komt er in het gesprek met Bianka, Iveta en Paula achter dat er een heus underground netwerk van studenten is die elkaar aan kamers helpt. In een nagesprek proberen Thomas en Lotte het woonprobleem in beeld te brengen en deelt Thomas zijn visie op mogelijke oplossingen.

Naar de Biebcast

Biebcast l Limburgs Dialect

Het is het Vastelaovesseizoen! Een logisch bruggetje naar dialect, het onderwerp dat centraal staat in alweer de negende Biebcast. Community librarian en Biebcasthost Lotte Kok wordt dit keer vergezeld door co-host Zef Mertens, die naast directe collega van Lotte ook adviseur Limburgse Taal en Letteren voor het Huis van de Kunsten Limburg is.

Naar de Biebcast

Biebcast l Cross Border studying and Entrepeneurship

Lotte gaat in gesprek met Janet Antonissen (Fontys) over het Euregio Campus Knowledge Region Project (what's in a name). Met studenten Maurice Schaffeld en Britt van Berkel komt studeren over de grens én ondernemerschap aan bod, en van Jan-Niclas Müller krijgen we advies hoe je van een goed idee een concreet businessplan maakt.

Naar de Biebcast

"Wo ist hier das Feestje?" Een online lezing over feesten & tradities aan beide grenszijden

Bekijk hier de replay van het webinar


De Bibliotheek Venlo werkt samen met

Interreg Deutschland Nederland

Healthy Building Network | Euregio RMN

Gratis Duits oefenen

Goethe-Institut Niederlande

Het Goethe-Institut heeft een uitgebreid digitaal aanbod ontwikkeld waarmee je gratis online Duits kunt leren en ervan verzekerd kunt zijn dat alles wat je leert correct is.
Of je nu in de “Deutschtrainer”wilt snuffelen aan de taal, met “Deutsch am Arbeitsplatz” jouw taalvaardigheid voor jouw werk wilt uitbreiden of met “Goetheinstut.Deutsch” op TikTok en Instagram leuke Duitse leertips voor tussendoor wilt krijgen – hier vind je het passende aanbod voor jouw taalniveau en leerbehoefte. 

Digitale boeken lenen – Onleihe

GRATIS! registreren en aanmelden

Onleihe is de digitale bibliotheek van het Goethe-Institut. Op dit moment kun je 23.000 Duitstalige eBooks, luisterboeken, materiaal voor studenten Duits, tijdschriften en kranten downloaden en online films bekijken. Dit geldt voor iedereen met een vaste woonplaats buiten Duitsland (de computer herkent het IP-adres).
Na aanmelding en activering van het aanbod kun je Onleihe op jouw pc, laptop of mobiel via de Onleihe-app (Android en iOS) gebruiken, waar en wanneer je maar wilt. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Venlo