Beleid

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Een Bibliotheek voor alle inwoners van Venlo

In ons jaarverslag 2020 kijken we terug op een bewogen jaar. We doen dit kleurrijk en positief, zoals we als de Bibliotheek Venlo midden in de samenleving staan. Lees de verhalen van onze collega's waarmee we onze dromen waarmaken en ontdek waarom de Bibliotheek Venlo jouw bieb is.

Klik op de afbeelding om door het verslag te bladeren.

Je kunt het verslag via de oranje knop ook downloaden.

Veel leesplezier!

Beleidsplan 2019 - 2022

Beleidsplan

In het Beleidsplan 2019 - 2022 schetsen we de uitvoering van onze dromen voor de komende vier jaar. 
Het zijn twee dromen die voortkomen uit ons streven om in de breedst mogelijke zin een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Venlonaar.

Bestuur en raad van toezicht

directeur-bestuurder:

Mevrouw Geja Olijnsma
golijnsma@bibliotheekvenlo.nl


raad van toezicht

Voorzitter         De heer Hans Teunissen
Secretaris        De heer Henk van den Heuvel 
  
Lid                   De heer Luuk Brüning
Lid                   De heer Jort Tosserams
Lid                   Mevrouw Cansen Candas

Te vermelden nevenfuncties:
De heer Luuk Brüning | Voorzitterschap goede doelenstichting
De heer Jort Tosserams | Lid raad van toezicht, De Maaspoort Theater & Events Venlo

ANBI

De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo is een officiële ANBI - algemeen nut beogende instelling - zonder winstoogmerk. De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo geeft op deze pagina inzicht in haar doelstellingen, activiteiten en bestedingen.

Fiscaalnummer:  002951174
Kamer van Koophandel:  41062069

Beloningsbeleid
De Bibliotheek Venlo valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. 

CERTIFICERING

In 2020 is de Bibliotheek Venlo opnieuw gecertificeerd. De kwaliteit van onze Bibliotheek is in februari 2020 door een onafhankelijk auditteam van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken getoetst en positief beoordeeld.
Het auditteam schrijft in haar conclusie: 'De resultaten zijn aantoonbaar en overtreffen zelfs de verwachtingen, de meerwaarde van de bibliotheek wordt benoemd en aan het tastbaar maken wordt gewerkt. Ook dit draagt bij aan het versterken van de toekomstbestendigheid.'Een resultaat waar we blij mee zijn en een mooie beloning voor de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers.


Missie en visie

De Bibliotheek Venlo is als schatkamer van informatie en als inspirerend ontmoetingscentrum het maatschappelijke hart van Venlo.

 

Privacyverklaring

In onze Privacyverklaring lees je hoe de Bibliotheek Venlo jouw persoonsgegevens verwerkt.