Beleid

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Een Bibliotheek voor alle inwoners van Venlo

Waar iedereen zich welkom voelt en trots op is. Ons jaarverslag is dan ook een gezamenlijk verhaal van medewerkers, vrijwilligers, klanten, bezoekers en partners. We vertellen de verhalen achter de cijfers en laten in woord en beeld zien dat de Bibliotheek Venlo het maatschappelijk hart van Venlo is.

Klik op de afbeelding, blader door het verslag en ervaar de betrokkenheid en het enthousiasme van iedereen die bij de bieb betrokken is.

Je kunt het verslag via de oranje knop ook downloaden.

Veel leesplezier.

Beleidsplan 2019 - 2022

Beleidsplan

In het Beleidsplan 2019 - 2022 schetsen we de uitvoering van onze dromen voor de komende vier jaar. 
Het zijn twee dromen die voortkomen uit ons streven om in de breedst mogelijke zin een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Venlonaar.

Jaarrekening 2019


Bestuur en management

directeur-bestuurder:

Mevrouw Geja Olijnsma
golijnsma@bibliotheekvenlo.nl

programmamanager en plaatsvervangend directeur:

De heer Ben Janssen
bjanssen@bibliotheekvenlo.nl

raad van toezicht

Voorzitter         De heer Hans Teunissen
Secretaris        Mevrouw Saskia Schrijen-van der Linden
Lid                   De heer Luuk Brüning
Lid                   De heer Jort Tosserams
Lid                   De heer Henk van den Heuvel


 

ANBI

De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo is een officiële ANBI - algemeen nut beogende instelling - zonder winstoogmerk. De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo geeft op deze pagina inzicht in haar doelstellingen, activiteiten en bestedingen.

Fiscaalnummer:  002951174
Kamer van Koophandel:  41062069

Beloningsbeleid
De Bibliotheek Venlo valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

 

CERTIFICERING

Begin dit jaar is de Bibliotheek Venlo opnieuw gecertificeerd. De kwaliteit van onze Bibliotheek is in februari 2020 door een onafhankelijk auditteam van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken getoetst en positief beoordeeld.
Het auditteam schrijft in haar conclusie: 'De resultaten zijn aantoonbaar en overtreffen zelfs de verwachtingen, de meerwaarde van de bibliotheek wordt benoemd en aan het tastbaar maken wordt gewerkt. Ook dit draagt bij aan het versterken van de toekomstbestendigheid.'

Een resultaat waar we blij mee zijn en een mooie beloning voor de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers.

 

Missie en visie

De Bibliotheek Venlo is als schatkamer van informatie en als inspirerend ontmoetingscentrum het maatschappelijke hart van Venlo.

 

Privacyverklaring

In onze Privacyverklaring lees je hoe de Bibliotheek Venlo jouw persoonsgegevens verwerkt.