Beleid


Dit is de Bibliotheek Venlo

Missie en visie

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

De bieb heeft het, in de bieb kan het, de bieb groeit met jou mee, een leven lang

In ons jaarverslag lees je op welke wijze de Bibliotheek Venlo haar rol als maatschappelijke spil in de gemeente Venlo invult. Een verslag met mooie verhalen van partners en collega's met wie we terug- en vooruitkijken.

Klik op de afbeelding of gebruik de onderstaande knop voor onze kleurrijke online versie. Liever een gedrukt exemplaar? Deze liggen voor jou klaar in de Bibliotheek.

Veel leesplezier!

Jaarrekening 2021

Beleidsplan

Ons overzicht van de financiële situatie van boekjaar 2021.

 

Beleidsplan 2019-2022

In het Beleidsplan 2019 - 2022 schetsen we de uitvoering van onze dromen voor de komende vier jaar. 
Het zijn twee dromen die voortkomen uit ons streven om in de breedst mogelijke zin een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Venlonaar.

Biebpanel Ledenonderzoek

Via BiebPanel kunnen bibliotheekleden en -bezoekers hun mening geven over allerlei zaken die spelen bij hun Bibliotheek, zoals de collectie, de inrichting, dienstverlening en activiteiten. In het najaar van 2021 is een ledenonderzoek uitgevoerd onder leden van de Bibliotheek Venlo van 16 jaar en ouder.

Zo zien onze leden de Bibliotheek Venlo


Bestuur en raad van toezicht

directeur-bestuurder

mevrouw Geja Olijnsma
golijnsma@bibliotheekvenlo.nl


raad van toezicht

voorzitter
de heer Hans Teunissen

secretaris
de heer Henk van den Heuvel
                  
lid                   de heer Luuk Brüning
lid                   de heer Jort Tosserams
lid                   mevrouw Cansen Candas

Te vermelden nevenfuncties:

mevrouw Geja Olijnsma
lid raad van toezicht, NBD Biblion

de heer Luuk Brüning
voorzitterschap goede doelenstichting

de heer Jort Tosserams
lid raad van toezicht, De Maaspoort Theater & Events Venlo

Beloningsbeleid
De Bibliotheek Venlo valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. De leden van de raad van toezicht verrichten hun toezichthoudende functie onbezoldigd.

 

ANBI

De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo is een officiële ANBI - algemeen nut beogende instelling - zonder winstoogmerk.

De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo geeft op deze pagina inzicht in haar doelstellingen, activiteiten en bestedingen.

Fiscaalnummer:  002951174
Kamer van Koophandel:  41062069

Certificering

In 2020 is de Bibliotheek Venlo opnieuw gecertificeerd. De kwaliteit van onze Bibliotheek is in februari 2020 door een onafhankelijk auditteam van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken getoetst en positief beoordeeld.

Het auditteam schrijft in haar conclusie: 'De resultaten zijn aantoonbaar en overtreffen zelfs de verwachtingen, de meerwaarde van de bibliotheek wordt benoemd en aan het tastbaar maken wordt gewerkt. Ook dit draagt bij aan het versterken van de toekomstbestendigheid.'

Een resultaat waar we blij mee zijn en een mooie beloning voor de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers.

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring lees je hoe de Bibliotheek Venlo jouw persoonsgegevens verwerkt

Cameratoezicht

Toelichting cameratoezicht: hoe en waarom is er cameratoezicht bij de Bibliotheek Venlo